แหล่งท่องเที่ยว


  สถานที่ท่องเที่ยว  

1. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีพื้นที่ 583,740 ไร่ ครอบคลุมป่าสงวนแห่งชาติหลายแห่งมีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ตอนกลางของพื้นที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านในแนวเหนือ-ใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

   

                 
เสาดินและคอกเสือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอนาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงของ ห่างจากตัวอำเภอนาน้อยประมาณ 6 กิโลเมตร เกิดจากการกัดเซาะพังทลายของดิน มีเนื้อที่กว้างกว่า 20 ไร่ ลักษณะคล้าย “แพะเมืองผี” ของจังหวัดแพร่ และมีการเปลี่ยนรูปทรงทุกปี
                  ผาชู้ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ต.ศรีษะเกษ ระยะทางจากอำเภอนาน้อยไปตามถนนสายนาน้อย-ปางไฮ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นผาสูงชัน มองเห็นทิวทัศน์และแม่น้ำน่านคดเคี้ยวเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามมีบริการบ้านพักรับรอง
                  ผาหัวสิงห์และดอยเสมอดาว ตั้งเขตพื้นที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลศรีษะเกษ   บริเวณที่ตั้งสำนักงานกรรมทางหลวง รถยนต์เข้าไม่ถึงต้องเดินเข้าไป จากถนนสายนาน้อย - ปางไฮ ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นหน้าผาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม สามารถชมทะเลหมอก รวมถึงชมแมกไม้ต่าง ๆ ได้
                  แก่งหลวง ตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเชียงของ ห่างจากตัวอำเภอนาน้อยประมาณ 35 กิโลเมตรลักษณะเป็นหินแนวน้อยใหญ่หลายรูปทรงกระจัดกระจายอยู่ในแม่น้ำน่าน หน้าน้ำจะมองไม่เห็นแก่งจึงเหมาะที่จะชมในหน้าแล้ง
                  ทิวทัศน์บริเวณจุดชมวิว ข้างถนนสายนาน้อย-ปางไฮ และบริเวณที่ทำการอุทยานฯเป็นจุดชมทะเลหมอกและดวงอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
   

2. ศูนย์วิจัยอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่สูงขุนสถาน
ตั้งอยู่หมู่ 3 ตำบลสันทะห่างจากตัวอำเภอ 45 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นภูเขา มีพันธุ์ไม้ ดอกไม้เมืองหนาว เป็นที่พักผ่อนและมีบ้านพักรับรอง

   

3. ถ้ำผาหลัก 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำตก ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค้นพบใหม่ ประกอบด้วยหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายดอกบัว สวยงามมาก เป็นถ้ำที่เกิดจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติ

4. บ้านกิตตินันต์ 
เป็นที่ตั้งของสำนักงานป่าไม้ ที่ นน.2 และมูลนิธิกิตตินันท์อยู่ในเขตพื้นที่บ้านกิตตินันท์ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีษะเกษ   ถนนสายเวียงสา-นาน้อย ก่อนถึงตัวอำเภอนาน้อย 12 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีทิวทัศน์สวยงาม บรรยายร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ทั้งยังมีบ้านพักรับรองบริการนักท่องเที่ยวด้วย