เอกสารใบเสนอราคาชุดทดสอบในงานอาหารปลอดภัย

สสอ.นาน้อย ขอส่งใบเสนอราคาชุดทดสอบที่ใช้ในงานอาหารปลอดภัย ขององค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2556

ตามที่ สสจ.น่าน ได้แจ้งราคาของชุดทดสอบที่ใช้ในงานอาหารปลอดภัย ขององค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2556 นั้น สสอ.นาน้อย จึงขอแจ้งรายละเอียดของราคาชุดทดสอบ รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย