มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จนท.และลูกจ้าง

 มาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อน กรณีจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลการกรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (ITA นาน้อย_0001.jpg)ITA นาน้อย_0001.jpg 1905 Kb