สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.61 - ก.ค. 62

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค.61-มิ.ย.62 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ