การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอฯ

สสอ.นาน้อย เผยแพร่แนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (94145.jpg)94145.jpg 119 Kb
Download this file (94148.jpg)94148.jpg 130 Kb
Download this file (New Doc 2018-12-24 09.04.18.pdf)New Doc 2018-12-24 09.04.18.pdf 1190 Kb
Download this file (94152.jpg)94152.jpg 152 Kb