แนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยงข้องกับผู้เสนองานในกรจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยงข้องกับผู้เสนองานในกรจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (96662.jpg)96662.jpg 132 Kb