ข้อบังคับ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

สสอ.นาน้อย ขอเผยแพร่ ข้อบังคับ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยา ขรก. สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560