รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ.นาน้อย ปีงบประมาณ 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย ขอเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน และรอบ 10 เดือน) ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย รายละเอียดผลการดำเนินงานตามไฟล์เอกสารแนบท้าย