ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ กิ๋นดี อยู่ดี วิถีคนน่าน ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน

สสจ.น่าน ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพ กิ๋นดี อยู่ดี วิถีคนน่าน ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ด้วยจังหวัดน่านร่วมกับ สสจ.น่าน ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพ กิ๋นดี อยู่ดี วิถีคนน่าน ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ขึ้นในวันพุธที่ 1 สิงหาคส 2555 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน รายละเอียดการจัดงานตามไฟล์หนังสือที่แนบมาด้วย
หมายเหตุ : อำเภอนาน้อยได้รับมอบหมายให้จัดบูธนิทรรศการผลงานเด่น นวัตกรรม R2R การสร้างสุขภาพดีวิถีไทยลดภัยลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยมอบหมายให้ รพ.สต.ศรีษะเกษ เป็นผู้ประสานงานลักของ อ.นาน้อย และมีกิจกรรมการแสดงของผู้พิการ อ.นาน้อย โดยมอบหมายให้ รพ.สต.น้ำตก เป็นผู้ประสานงานหลัก ในการนี้ สสอ.นาน้อย จึงขอเชิญ จนท.ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับ รพ.สต.ศรีษะเกษและ รพ.สต.น้ำตก ด้วย