ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

 ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (ITA นาน้อย_0005.jpg)ITA นาน้อย_0005.jpg 1329 Kb